Metropolis Seguridad
Serveis de seguretat integrals

La seguretat privada, un servei en alça

Segons dades de La patronal de las empresas de seguridad privada (Aproser), els vigilants privats es van convertir en 2015 en la força de seguretat més nombrosa a Espanya. A més, les perspectives de futur són molt positives ja que el nombre d’agents privats de seguretat no deixa de créixer, en gran part degut a la nova Llei de Seguretat Privada. Aquesta realitat mostra un nou model de la seguretat nacional i obre noves oportunitats en el sector.

Metropolis Seguretat és una de les empreses capdavanteres en serveis de seguretat privada. Busquem la màxima satisfacció dels nostres clients, per això oferim un pla operatiu de seguretat que s’adapta a les seves necessitats i exigències.

La clau que garanteix la qualitat dels nostres serveis es basa en dos factors: la selecció i la formació:

  • El Departament de Personal de Metropolis realitza un meticulós procés de selecció que proporciona els millors resultats en el rendiment dels nostres vigilants de seguretat.
  • Impartim formació continuada tant a nivell general (primers auxilis, prevenció de riscos laborals…) com específic del servei sobre les funcions a desenvolupar.

Metropolis Seguridad Privada

Metropolis Seguretat assigna un coordinador de servei responsable de la correcta prestació del servei, assegura que el personal al seu càrrec compleixi amb els horaris establerts i la normativa del client. A través del nostre Servei d’Atenció d’Urgències (S.A.U.), operatiu les 24 hores del dia tots els dies de l’any, el nostre personal de guàrdia dóna resposta de forma immediata i eficaç davant qualsevol incidències que puguin sorgir.

 Confiar en Metropolis Seguretat és apostar per la tranquil·litat que ofereix un servei de qualitat.