Metropolis Seguridad
Serveis de seguretat integrals

Metropolis Seguridad adjudicatària del Centre de control de seguretat de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha comptat una vegada més amb Metropolis Seguridad per dur a terme la seguretat, protecció i vigilància de les seves instal·lacions i del benestar dels seus empleats amb la creació del Centre de control d’autobusos.

El Centre de control de seguretat, que ja es troba operatiu des de març, neix de la necessitat d’unificar en un sol punt les incidències que puguin sorgir tant en les cotxeres com en les oficines de TMB en matèria de seguretat. Des d’aquest punt es coordinen i s’apliquen les accions necessàries per garantir el compliment de les mesures de seguretat i situacions de risc que afectin als treballadors, a la flota d’autobusos i a la resta de béns materials de l’empresa.

El centre funciona tots els dies de l’any les 24 hores del dia i compta amb la tecnologia més avançada, proporcionant un control rigorós i una supervisió constant de les instal·lacions assignades.

Tots els operaris de Metropolis Seguridad, seleccionats i formats específicament per aquest servei, han estat dotats amb els recursos necessaris per al correcte desenvolupament de les seves tasques a través de programes propis de TMB i de formació tècnica en gestió de sistemes anti intrusió i CCTV (circuit tancat de televisió).Metropolis Seguridad adjudicataria Centro de control TMBTMB, amb un parc mòbil d’1.060 autobusos i 4 cotxeres situades en diferents zones de Barcelona, és el principal operador de transport públic de Catalunya i un autèntic referent d’empresa de transport i mobilitat ciutadana a Europa i a tot el món. També és gestora de la xarxa de metro de la ciutat comtal i d’altres serveis de mobilitat com el telefèric i el funicular de Montjuïc.

Des de Metropolis Seguridad volem agrair novament a TMB la confiança dipositada en el nostre equip per formar part d’aquest projecte que reforçarà la ja excel·lent gestió de la xarxa d’autobusos de Barcelona.